top of page

“La traviata” va patir el rebuig i l’escarni del públic de Venècia el 6 de març de 1853, en què fou estrenada.

Entre d’altres motius, coïa l’escabrositat del tema, l’exigència d’empatitzar amb Violetta Valéry, una prostituta de luxe, i la incomoditat que, per a molts il·lustres espectadors, podia generar veure els seus propis rostres en el mirall de “La traviata”.

Partint de la novel.la d’A. Dumas (fill) “La dama de les camèlies”, s’erigeix la narració dels fets.

bottom of page